Ekonomický filtr

Ekonomický filtr se používá jako rozhodovací kritérium organizace k tomu, aby zhodnotil ekonomické přínosy daného projektu a zda ho financuje, či nikoliv.


Economic Filter

Economic filter is used as a decision-making criterion by the organization to evaluate the economic benefits of the project under consideration and whether to fund it or not.

Použito v metodice