Epic

Epický je velký uživatelský příběh, obvykle ten, který je příliš velký, aby se vešel do jediného sprintu. Epické je třeba rozdělit na menší uživatelské příběhy v určitém okamžiku před implementací jako součást šprintů.


Epic

An epic is a large user story, typically one that is too big to fit in a single sprint. Epics need to be broken down into smaller user stories at some point before implementation as part of a sprint.

Použito v metodice