Fronta

Termín přizpůsobený štíhlé výrobě. Seznam položek, které čekají na další akci v pracovním toku.


Queue

A term adapted from Lean Manufacturing. An inventory of items that wait for the next action in the work stream.

Použito v metodice