Funkce přepnutí

Pracovní program pro vývoj softwaru, který umožňuje dynamické zapínání a vypínání funkčnosti (částí) funkčnosti bez ovlivnění celkové dostupnosti systému jeho uživateli.


Feature Toggle

Software development practice that allows dynamically turning (parts of) functionality on and off without impacting the overall accessibility of the system by its users.

Použito v metodice