Funkční test

Funkční testování obvykle popisuje, co systém dělá. Zde jsou funkce testovány na vstupu a zkoumání výstupu. Jedná se o typ "Testování černé skříně", kde nepřihlížíme k vnitřní struktuře programu a většinou porovnáváme skutečné a očekávané výstupy.

Použito v metodice