Funkční test

Funkční testování obvykle popisuje, co systém dělá. Zde jsou funkce testovány na vstupu a zkoumání výstupu. Jedná se o typ "Testování černé skříně", kde nepřihlížíme k vnitřní struktuře programu a většinou porovnáváme skutečné a očekávané výstupy.


Functional Test

Functional Testing usually describes what the system does. Here functions are tested by feeding input and examining the output. It is type of 'Black Box Testing' where we do not consider the internal program structure and mostly compare the actual and expected outputs.

Použito v metodice