Genchi Genbutsu

V japonštině to znamená "jdi a ujistěte se sami." Je to přesvědčení, že zkušenosti v reálném čase jsou užitečnější než teorie. Problém spočívá v pochopení problému spíše než v problémech s někým jiným. To pomůže při informovaném rozhodování o řešení.


Genchi Genbutsu

In Japanese, this means "go and see for yourself." It is the conviction that real time experience is more useful than theory. One must see the problem to understand the problem rather than hear about a problem from someone else. This will help in making an informed decision about the solution.

Použito v metodice