Inovační odpad

Příležitost se ztratila za vytvořením inovačního řešení. Obvykle nastane, když je předepsané řešení opatřeno položkou nevyřízených produktů.


Innovation Waste

The opportunity lost to create an innovative solution. Usually occurs when a prescribed solution is provided with a product backlog item.

Použito v metodice