Inovační účetnictví

Matematicky intenzivní proces definování, měření a komunikace zlepšení inovací. Tento rámec se snaží identifikovat důvody rozdíly v inovačním výstupu mezi týmy jsou různé časové období. Obvykle se používá jako měřítko pro měření pokroku nově založených podnikův


Innovation Accounting

A mathematically intense process of defining, measuring, and communicating improvements in innovation. This framework tries to identify the reasons for differences in innovative output between teams are different time periods. Commonly used as a metric to measure progress of startups.

Použito v metodice