Integrace

Kombinace různých složek produktu za účelem vytvoření soudržného pracovního produktu s větším rozsahem, který lze ověřit správně jako celek.


Integration

The combination of various components of a product to form a coherent, larger-scope work product that can be validated to function correctly as a whole.

Použito v metodice