Interní zainteresované strany

Zúčastněné strany, které jsou uvnitř organizace, tj. ty, které se podílejí na vývoji produktů. Například vedoucí pracovníci, manažeři a interní uživatelé.

Použito v metodice