Interní zainteresované strany

Zúčastněné strany, které jsou uvnitř organizace, tj. ty, které se podílejí na vývoji produktů. Například vedoucí pracovníci, manažeři a interní uživatelé.


Internal Stakeholders

The stakeholders who are internal to the organization, i.e., those who are involved in product development. For example, senior executives, managers and internal users.

Použito v metodice