Iterativní vývoj produktů

Při iterativním vývoji produktu je konečný produkt vyvíjen během několika iterací a dodáván zákazníkovi.


Iterative Product Development

In iterative product development, the final product is developed over a few iterations and delivered to the customer.

Použito v metodice