Kanban

Tento výraz znamená "vývěsní štít" v japonštině. Taiichi Ohno přizpůsobil slovo používanému pro vývěsní štíty, aby popsal tuto filozofii: Proces dolní páry musí jít a získat to, co potřebuje - podobně jako to, jak jdeme a přinést to, co potřebujeme z obchodu.


Kanban

This term means "signboard" in Japanese. Taiichi Ohno adapted the word used for shop signboards to depict the following philosophy: A down steam process must go and fetch what it needs--similar to how we go and fetch what we need from a shop/store.

Použito v metodice