Kolektivní odpovědnost

V prostředí projektu Scrum je celý tým kolektivně zodpovědný za zajištění toho, aby byla dohodnutá práce na Sprint dokončena včas.


Collective accountability

In a Scrum Project environment, the whole team is collectively responsible for ensuring that the work agreed on for a Sprint is completed in a timely manner.

Použito v metodice