Kolektivní vlastnictví kódu

Princip rozvoje softwaru, který byl rozšířen programem Extreme Programming, podle kterého jsou všichni přispěvatelé na danou kódovou základnu společně odpovědní za celý kód.


Collective Code Ownership

A software development principle popularized by Extreme Programming holding that all contributors to a given codebase are jointly responsible for the code in its entirety.

Použito v metodice