Komplexní doména

Doména v rámci programu Cynefin, kde je situace nepředvídatelná a správnost odpovědi je známa pouze zpětně.


Complex Domain

A domain in the Cynefin framework wherein the situation is unpredictable and the correctness of the answer is only known in hindsight.

Použito v metodice