Komplexní doména

Doména v rámci programu Cynefin, kde je situace nepředvídatelná a správnost odpovědi je známa pouze zpětně.

Použito v metodice