Kontinuální zlepšení

U většiny tradičních projektů se získané poznatky sestavují na konci projektu, takže je lze aplikovat na budoucí projekty.

Využívání lekcí pro budoucí projekty však nepřidává přidanou hodnotu současnému projektu. Budoucí projekty nemusí být podobné minulým projektům. Agile proto usiluje o to, aby se během každého projektu průběžně učil a využil ponaučení v rámci současného projektu.

Několik nástrojů, technik, znalostních souborů a dovedností může neustále zlepšovat projekty Agile - např. retrospektivní schůzky, sdílení znalostí atd.

Použito v metodice