Kvalita

Míra, do jaké  sady vlastních charakteristik splňují požadavky (vhodné pro daný účel).


Quality

The degree to which a set of inherent characteristics fulfill requirements (fit for purpose).

Použito v metodice