Metoda Delphi

Metoda Delphi je metodou odhadu / průzkumu, ve které jsou odhady a názory shromažďovány anonymně z panelu. Tím se snižuje zkreslení, které může vzniknout kvůli výkonu / vlivu některých panelových členů.


Delphi Method

The Delphi Method is an estimation/surveying method in which estimates and opinions are collected anonymously from a panel. This reduces the bias that may arise due to the power/influence of certain panel members.

Použito v metodice