Metriky kvality

Specificky popisuje atribut projektu nebo produktu a jak se měří procesem kontroly kvality.


Quality Metrics

Describes in specific terms a project or product attribute and how it is measured by the quality control process.

Použito v metodice