MMFs

Minimum Marketable Features

Nejmenší soubor funkcí souvisejících s funkcí, která musí být zákazníkovi poskytnuta k tomu, aby vnímala hodnotu (aby byla obchodovatelná). Kontrast s "minimálními uvolnitelnými funkcemi".


MMFs

Minimum Marketable Features

The smallest or minimum set of functionality related to a feature that must be delivered for the customer to perceive value (for it to be marketable). Contrast with "minimum releasable features."

Použito v metodice