MoSCoW

Technika používaná k kategorizaci významu různých atributů v produktu z hlediska zákazníka, aby vývojový tým mohl dbát na plnění každého požadavku. Toto učení je užitečné při definování "kritérií přijetí" produktu specifikací požadavků "musí mít, měl mít, mohl mít a nebude mít".

Použito v metodice