Muri

Toto japonské slovo je používáno pro nadloží, nepřiměřenost nebo absurditu. Kanban se vyhýbá Muri prostřednictvím standardizované práce. Nejprve je definován standardní výstup tak, aby bylo možné efektivně posoudit kvalitu. Poté jsou prvky v každém procesu zjednodušeny pro vyšetření a rekombinaci. Proces je potom standardizován tak, aby získal standardní podmínky.


Muri

This Japanese word is used for overburden, unreasonableness or absurdity. Kanban avoids Muri through standardized work. First, a standard output is defined so that there can be an effective judgment of quality. Then, the elements in each process are simplified for examination and recombination. The process is then standardized to get a standard condition.

Použito v metodice