Musí mít funkce

Soubor funkcí, které musí být v nadcházejícím vydání k dispozici, aby bylo uvolnění životaschopné.


Must-have Features

The set of features that must be present in the upcoming release for the release to be viable.

Použito v metodice