MVP

Minimum Viable Product

Produkt s minimálními funkcemi, které umožňují jeho nasazení, a ne více. Obvykle je MVP výsledkem prvního sprintu.


MVP

Minimum Viable Product

A product with just those minimal features that allow it to be deployed, and no more. Usually, MVP is the result of the first sprint.

Použito v metodice