Náborové postupy

Politiky, pokyny nebo postupy, které upravují nábor zaměstnanců.


Recruitment Practices

The policies, guidelines, or procedures that govern the recruitment of staff.

Použito v metodice