Náklady na zpoždění

Peněžité ztráty způsobené zpožděním v práci, procesu nebo dosažení cílů výroby. Tento koncept zdůrazňuje, že čas spojený s projektem má finanční náklady.


Cost of Delay

Monetary loss incurred due to delay in work, process, or achieving production targets. This concept emphasizes that the time associated with project has a financial cost.

Použito v metodice