Objektivní definice

Objektivní definice je součástí plánovací schůzky společnosti Sprint, ve které vlastník produktu vysvětluje položky s prioritou v produktovém načtení a tým se zaváže, že položky spouštění produktu budou dokončeny během Sprint.


Objective Definition

Objective Definition is part of a Sprint Planning Meeting, wherein the Product Owner explains the prioritized items in the Product Backlog and the team commits to the Product Backlog items to be completed during the Sprint.

Použito v metodice