Obřad

Formální úkon nebo soubor činů prováděných podle rituálu nebo zvyku. Jádrové aktivity Scrum, jako jarní plánování, každodenní scrum, přehlídka šprintů a retrospektivní sprint, jsou označovány jako slavnostní tým Scrum.


Ceremony

Formální úkon nebo soubor činů prováděných podle rituálu nebo zvyku. Jádrové aktivity Scrum, jako jarní plánování, každodenní scrum, přehlídka šprintů a retrospektivní sprint, jsou označovány jako slavnostní tým Scrum.

Použito v metodice