Odborný posudek

Rozsudek poskytnutý odborníkem (experty) v konkrétní oblasti o záležitostech nebo činnostech prováděných v této oblasti. Expert může být osoba nebo skupina se specializovaným školením nebo vzděláním, znalostmi a dovednostmi. Znalosti mohou být získány také s časem a zkušenostmi.


Expert Judgment

Judgment provided by expert (s) in specific area on matters or activities being performed in that area. Expert could be a person or group with specialized training or education, knowledge and skill. The expertise could also be acquired with time and experience.

Použito v metodice