Odstraňování rizik

Jedna z plánovaných reakcí na rizika, při které se snažíme zcela vyhnout riziku změnou některých aspektů projektu.


Risk Avoidance

One of the planned risk responses in which we try to avoid the risk entirely by changing some aspect of the project.

Použito v metodice