Organizační schémata

Grafy, které slouží k zobrazení pozice a vztahů v grafickém formátu.


Organization Chart

Charts that are used to show positions and relationships in a graphical format.

Použito v metodice