PBI

​Product Backlog Item​

Položka, jako je funkce nebo užitek, který je cenný pro proces vývoje produktu.


PBI

​Product Backlog Item​

An item such as a feature or benefit that is valuable to the process of product development.

Použito v metodice