Plánování pokerů

Agilní odhadovací praxe, která je variací širokopásmové metody Delphi podle konsenzuálního odhadu. Používá se k odhadu úsilí nebo relativní velikosti uživatelských příběhů přidělením příběhových bodů každému příběhu uživatele. Tato technika může být také použita pro setkání, kde tým odhaduje riziko v různých modulech.


Planning Poker

An Agile estimation practice which is a variation of the wideband Delphi method of consensus based estimation. It is used to estimate effort or relative size of user stories by assigning story points to each user story. This technique can also be used for meetings where the team estimates risk in different modules.

Použito v metodice