Plánování pokerů

Agilní odhadovací praxe, která je variací širokopásmové metody Delphi podle konsenzuálního odhadu. Používá se k odhadu úsilí nebo relativní velikosti uživatelských příběhů přidělením příběhových bodů každému příběhu uživatele. Tato technika může být také použita pro setkání, kde tým odhaduje riziko v různých modulech.

Použito v metodice