Plánování vydání

Termín půjčil od Lean Manufacturing. Funkcí plánu uvolňování je synchronizace plánovaného rozsahu potenciálních dodacích termínů v budoucnosti s úkoly, které je třeba provést dnes.


Release Planning

A term borrowed from Lean Manufacturing. The function of release planning is to synchronize projected range of potential delivery dates in the future with tasks to be done today.

Použito v metodice