Podmínky spokojenosti

Podmínky spokojenosti jsou kritéria přijatelnosti stanovená vlastníkem produktu, která určuje požadované chování produktu, které má být přijato. Jedná se o podmínky, za kterých je vlastník produktu spokojen s výsledkem každé položky s nevyřízenými položkami produktu.


Conditions of Satisfaction

Conditions of satisfaction are the acceptance criteria specified by the product owner, which determine the desired behavior of the product that to be accepted. These are the conditions under which the product owner is satisfied with the outcome of each product backlog item.

Použito v metodice