Pokrytí kódu

Měření udávající množství kódu výrobku, které je prováděno zkouškami.

Použito v metodice