Pokrytí kódu

Měření udávající množství kódu výrobku, které je prováděno zkouškami.


Code Coverage

A measurement indicating the amount of product code that is exercised by tests.

Použito v metodice