Položka Backlog produktu

V položce Scrum je položka s nevyžádaným produktem ("PBI", "backlog item" nebo "item") jednotkou práce dost malou, aby mohla být dokončena týmem v jedné iteraci Sprint. Položky na pozadí jsou rozloženy do jedné nebo více úkolů.


Product Backlog Item

In Scrum, a product backlog item ("PBI", "backlog item", or "item") is a unit of work small enough to be completed by a team in one Sprint iteration. Backlog items are decomposed into one or more tasks.

Použito v metodice