Požadavky na zaměstnance

Definuje, jaké druhy kompetencí jsou požadovány od toho, jaký jednotlivci nebo skupiny a v jakých časových rámcích.


Staffing Requirements

Defines what kinds of competencies are required from what kind of individuals or groups and in what time frames.

Použito v metodice