Pracovní skupina

Graf / tabulka, která zobrazuje veškerou práci, kterou tým dělá během sprintů. Existuje 5 sloupců: "Příběh", "Akce", "Probíhající" a "Hotovo".


Task Board

A chart/board that depicts all the work the team is doing during a sprint. There are 5 columns: "Story," "To do," "In progress," and "done."

Použito v metodice