Pravidlo

Obvyklá praxe nebo obecně předepsaná metoda účinku v konkrétní situaci. Pravidlo může být porušeno, když je potřeba situace diktovat, že je zapotřebí odchýlit se od normálního postupu. Scrum rámec obsahuje pravidla.


Rule

A common practice or generally prescribed method of action in a particular situation. A rule may be broken when the need of a situation dictate that a deviation from the normal course of action is needed. The Scrum framework includes rules.

Použito v metodice