Pravidlo skautů

Praxe vždy opouštět kódovou základnu v trochu lepším stavu, než byl nalezen před modifikacemi. Prostřednictvím pokroku směrem k čistému kódu.


Scout Rule

The practice of always leaving the code base in a little better state than it was found before modifications. A means to progress towards Clean Code.

Použito v metodice