Praxe

Sezení plánovaná za účelem nácviku a zlepšení výkonnosti se nazývají praxe. Například princip prokázání pokroku je podporován praxí scrum Scrum.


Practice

Sessions scheduled for the purpose of rehearsing and performance improvement are called practice. For example, the principle of demonstrating progress is supported by the sprint review Scrum practice.

Použito v metodice