Přednostní dodání

Scrum věří v poskytování co největšího množství v nejmenším množství času. To vyžaduje přednostní doručení, ve kterém "co se má dělat" musí být vybráno z "co je třeba udělat" podle obchodní hodnoty.


Prioritized Delivery

Scrum believes in delivering the greatest amount of value in the least amount of time. This requires prioritized delivery in which "what will be done" has to be chosen from "what has to be done" according to business value.

Použito v metodice