Přesnost

Stupeň, kterým je naměřená hodnota velmi blízko skutečné hodnotě (PMI).


Accuracy

The degree by which the measured value is very close to the true value (PMI).

Použito v metodice