Přesnosti

Stupeň, kterým jsou hodnoty opakovaných měření shlukovány a mají malý rozptyl [PMI].


Precision

Degree by which the values of repeated measurements are clustered and have little scatter [PMI].

Použito v metodice