Přesnosti

Stupeň, kterým jsou hodnoty opakovaných měření shlukovány a mají malý rozptyl [PMI].

Použito v metodice