Prevence vs. inspekce

Prevence je činnost, která může snížit pravděpodobnost negativních důsledků spojených s rizikem projektu, zatímco kontrolní opatření k ověření, zda určitá činnost, součást, produkt nebo služba odpovídají specifikovaným požadavkům. Náklady na zabránění chyb jsou mnohem nižší než náklady na opravu chyb zjištěných při inspekci.


Prevention vs. Inspections

Prevention is an activity that can reduce the probability of negative consequences associated with project risks whereas inspection measures to verify whether an activity, component, product, or service conforms to specified requirements. The cost of preventing mistakes is much less than the cost of correcting the mistakes found during inspection.

Použito v metodice