Prevence vs. inspekce

Prevence je činnost, která může snížit pravděpodobnost negativních důsledků spojených s rizikem projektu, zatímco kontrolní opatření k ověření, zda určitá činnost, součást, produkt nebo služba odpovídají specifikovaným požadavkům. Náklady na zabránění chyb jsou mnohem nižší než náklady na opravu chyb zjištěných při inspekci.

Použito v metodice