Příběh uživatele

Agilní vývojová praxe software od Extreme Programming pro vyjádření požadavků z pohledu koncového uživatele s důrazem na verbální komunikaci. V Scrumu je často používán k vyjádření funkčních položek na Product Backlog.

Použito v metodice