Příběh uživatele

Agilní vývojová praxe software od Extreme Programming pro vyjádření požadavků z pohledu koncového uživatele s důrazem na verbální komunikaci. V Scrumu je často používán k vyjádření funkčních položek na Product Backlog.


User Story

Agile software development practice from Extreme Programming to express requirements from an end user perspective, emphasising verbal communication. In Scrum, it is often used to express functional items on the Product Backlog.

Použito v metodice