Příběhy uživatelů

Uživatelský příběh je prohlášení (nebo skupina příkazů), které vyjadřuje požadovanou funkci koncového uživatele. Uživatelské příběhy jsou obecně jednoduché, krátké a snadno implementovatelné. Dlouhé uživatelské příběhy jsou dále rozděleny do více uživatelských příběhů.


User Stories

A User Story is a statement (or a group of statements) that expresses the desired end user functionality. User Stories are generally simple, short, and easy to implement. Longer User Stories are further broken down into multiple User Stories.

Použito v metodice