Příjemné funkce

Jedná se o funkce, které jsou zaměřené na "by bylo hezké mít" v nadcházejícím vydání, ale mohou být vynechány, pokud je nedostatek finančních prostředků na dokončení projektu.


Nice-to-have Features

These are the features that are targeted as "would be nice to have" in an upcoming release but can be left out if there is a shortage of funds to complete the project.

Použito v metodice