Přírůstek

Plně funkční kus pracovního softwaru, který splňuje definici hotovosti, která se přidává k dříve vytvořeným přírůstkům, kde součet všech přírůstků jako celku tvoří produkt. Přírůstek je obvykle výsledkem Sprint.


Increment

A fully functional piece of working software, living up to the definition of Done, that adds to previously created Increments, where the sum of all Increments - as a whole - form a product. An Increment typically is the result of a Sprint.

Použito v metodice